"Válassz olyan hivatást, amit szeretsz csinálni, és soha életedben nem kell dolgoznod!"

Miért válaszd a Lovaskultúra oktató szakot?

A lovaskultúra oktatók, hasonlóan a testnevelő tanárokhoz, elsősorban nem a versenysport oldaláról közelítik meg sportágukat, hanem a mozgás és a természetközeli, aktív életmód népszerűsítésén keresztül. Célunk a társadalom szélesebb rétegeivel megismertetni  lovaskultúránkat, felélesztve az emberekben a ló szeretetét, igényt formálni a lovas tevékenységekre, és segíteni a lovas életformát választókat. Ez a képzés azoknak szól, akik nem egy-egy szakágban vagy speciális területen  szeretnének elmélyedni, hanem a lovassportok és a lovaságazat egészét kívánják átfogóan megismerni, és tudásukat átadni a jövő nemzedékének. 

Népszerűség, hitelesség, egyediség, gyakorlatiasság

A Lovaskultúra oktató képzés egységként tekinti a lovat és lovasát. Ennek érdekében a TF szellemiségéhez igazodva komplex anatómiai, élettani, edzéselméleti ismereteket nyújt a lovasról, mint sportoló emberről és sporttársáról, a lóról.

A jelenlegi lovas képzésekhez képest különösen magas színvonalú és nagy óraszámú neveléstudományi és sporttudományi modul megalapozza, hogy a nálunk végzett szakemberek hiteles és szakszerű oktatói, nevelői, lovasoktatói munkát végezzenek akár általános iskolai keretek között, vagy a közép- és felsőoktatásban.

Filozófiánk:

"Az eredményes elméleti oktatás csak a gyakorlattal együtt lehetséges, mert csak úgy tudunk beszélni valamiről, ha azt lóháton már megéreztük."

Képzésünk különlegessége, hogy tanórai keretek között folyik lovasedzés minden lovas szakágban és a feltörekvő lovassportokban, továbbá kötelező oktatási gyakorlat, valamint tájékozódási lovaglás és lovastúra-vezetési gyakorlat. Több ismeretkörből (pl.: futószárazás, lovastorna, díjlovaglás, díjugratás) minden félév végén gyakorlati lovas vizsgát is tesznek a hallgatók az elméleti vizsga mellett, a záróvizsga részeként pedig vizsgatanításon kell megfelelniük. Mindezek biztosítják, hogy az itt végzett szakemberek teljes körűen felkészültek legyenek kezdő és haladó lovasok oktatására, lovastúrák vezetésére egyaránt.

Ahhoz, hogy a nálunk végzett szakemberek saját lovas vállalkozásukat elindíthassák, a már meglévőt fejlesszék, vagy különböző állami-, egyesületi-, vagy magánszektorban működő szervezeteknél szakértői, szervezői, vezetői pozícióban elhelyezkedhessenek, a Lovaskultúra oktató szak széles körű általános és speciális menedzsment- és turisztikai ismeretek megszerzését biztosítja. 


Tanulj a legjobbaktól

A Testnevelési Egyetem egyike a világ legrégebben alapított testkulturális felsőoktatási intézményeinek. Egyszerre jellemzi a tradíciók megőrzése és az állandó változás, megfelelés a kor követelményeinek. A TF a legismertebb és legelismertebb a világon a magyar testkulturális felsőoktatási intézmények közül, és talán nincs olyan egyetem a világon, ahol ilyen jól ötvöződik az oktatói karban és a képzésben a sportszakmai gyakorlat és a sporttudomány.
Sehol máshol nincs annyi egykori és jelenlegi, kiváló sportoló és neves edző, mint a TF-en, akiktől a legtöbbet tanulhatják a hallgatók. Ennek köszönhetően a Lovaskultúra oktató szak a lovasélet és a sportszakemberképzés leghitelesebb és legelismertebb szakértőit tudhatja tanárai között!


Elismert lovas szakmai végzettség

A Testnevelési Egyetem a kétéves képzés sikeres elvégzéséről hivatalos, államilag elismert egyetemi diplomát állt ki magyar és angol nyelven, mellyel Magyarországon és külföldön is tudsz érvényesülni. Fontos tudni azonban, hogy az alapdiploma szintjét a szakirányú továbbképzések nem emelik (tehát a BSc alapvégzettséghez a lovaskultúra szak elvégzése nem ad MSc fokozatot). 

A lovaskultúra oktató végzettség számos lovas tevékenységre jogosít, a hatályos jogszabályok szerint is. Többek között iskolai lovaskultúra tanár, regisztrált lovasedző, túravezető, lovas szolgáltatóként felelős vezető is lehetsz, de akár egyetemi oktatóként, kutatóként, vagy szaktanácsadóként is elhelyezkedhetsz. 

Az a kapcsolati tőke, amelyre a képzés során szert teszel, egy életre megalapozhatja pályafutásodat. Végzett hallgatóink kétharmada ma már hivatásszerűen dolgozik a lovaságazatban, és érnek el sikereket a lovasélet különböző területein. Lépj a nyomdokukba!


Szakmai gyakorlat külföldön

Jól beszélsz idegen nyelveket és szívesen töltenéd a nyarat külföldön? Pályázz hallgatói mobilitásra, és töltsd a nyarat egy nem mindennapi szakmai gyakorlaton!

Külföldi szakmai tapasztalat megszerzéséhez szakunkon is elérhető az ERASMUS+ pályázat, melyhez folyamatosan építjük ki nemzetközi kapcsolatainkat Európában elérhető lovas képzőhelyekkel és egyetemekkel. Emellett pályázhatsz általad választott gyakorlati helyre is!


Továbbtanulás

TDK, PhD, TF kutatólabor - Van egy jó kutatási témád? Mi megadjuk hozzá a szervezeti keretet!

A lovaskultúra oktató szakirányú továbbképzés elvégzése után egyetemi/MSc/MA végzettséggel rendelkező hallgatóink részére lehetőség nyílik a Testnevelési Egyetem Doktori Iskolájában Lovaskultúra altémában továbbtanulni a doktori fokozat megszerzésére.  .

A fentieken túl végzett hallgatóink közül néhányan a lovasterápia, a lótenyésztés, és az élsport területein is tevékenykednek. Az ezekhez szükséges speciális képzésekhez is remek alapot nyújt a lovaskultúra oktató végzettség!


"Szellemet, erkölcsöt, erőt egyesíts!"

A TF zászlajára hímzett jelmondatunkat a Lovaskultúra oktató szakon is irányadó értéknek, erkölcsi útmutatásnak tekintjük.

Ha a Lovaskultúra oktató szakot választod, bekerülsz egy olyan összetartó közösségbe, ahol

  • a hallgatók és az évfolyamok segítik egymást, közös nyelven beszélnek és tesznek közös célokért;
  • a TF legjobb, nemzetközi szinten elismert tanáraitól, és a magyar lovasélet élvonalbeli szakembereitől sajátíthatod el a tudást;

  • a hallgatói igényeket figyelembe véve igyekszünk folyamatosan fejleszteni a képzést, és a szak elvégzése után is van lehetőséged a szak által szervezett eszmecserékre, továbbképzésekre, klubnapokra járni;

  • a volt oktatóid kollégának tekintenek és bizalommal fordulhatsz hozzájuk bármilyen kérdésben.


Jelentkezz a képzésre!

Felvételi követelmények:

  1. Felsőfokú végzettséget igazoló diploma bármilyen tudományterületen
    (hagyományos/BSc-BA/MSc-MA)

  2. A felvételi vizsgán az A1-es díjlovagló feladat korrekt bemutatása

  3. Házi- vagy sportorvos által igazolt, lovagláshoz megfelelő fizikai és egészségi állapot

Jelenkezés menete:

A Lovaskultúra oktató szakra jelentkezni a határidőre leadott, szabályosan kitöltött jelentkezési lappal és orvosi igazolással lehet. A jelentkezési lap mellé kérjük csatolni az alapdiploma másolatát.

A jelentkezést postai úton a Lovassportok Csoport címére, vagy aláírással szkennelve a lovaskultura@tf.hu e-mail címre küldve is elfogadjuk!

Jelentkezési határidő: 2019. május 31.
Felvételi vizsga: 2019. június
Pótfelvételi vizsga: 2019. augusztus

A pótfelvételi vizsgán azok is részt vehetnek, akiknek a felvételi vizsga nem sikerült!